Ontslag Veldhunten

Uw werkgever in Veldhunten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldhunten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldhunten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldhunten. Uw werkgever in Veldhunten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldhunten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldhunten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldhunten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldhunten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldhunten of met bevallingsverlof bent in Veldhunten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldhunten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldhunten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldhunten
 • Als u in Veldhunten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldhunten wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldhunten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldhunten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldhunten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldhunten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldhunten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldhunten. Uitzonderingen in Veldhunten;
 • Als uw werkgever in Veldhunten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldhunten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldhunten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldhunten niet geschikt voor uw werk in Veldhunten of
 • u functioneert niet voldoende in Veldhunten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldhunten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldhunten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldhunten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldhunten verblijft, dan mag uw werkgever in Veldhunten u eveneens wel ontslaan.