Ontslag Veerste(r) veldhuis

Uw werkgever in Veerste(r) veldhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veerste(r) veldhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veerste(r) veldhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veerste(r) veldhuis. Uw werkgever in Veerste(r) veldhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veerste(r) veldhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veerste(r) veldhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veerste(r) veldhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veerste(r) veldhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veerste(r) veldhuis of met bevallingsverlof bent in Veerste(r) veldhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veerste(r) veldhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veerste(r) veldhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veerste(r) veldhuis
 • Als u in Veerste(r) veldhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veerste(r) veldhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Veerste(r) veldhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veerste(r) veldhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veerste(r) veldhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veerste(r) veldhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veerste(r) veldhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veerste(r) veldhuis. Uitzonderingen in Veerste(r) veldhuis;
 • Als uw werkgever in Veerste(r) veldhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veerste(r) veldhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veerste(r) veldhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veerste(r) veldhuis niet geschikt voor uw werk in Veerste(r) veldhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Veerste(r) veldhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veerste(r) veldhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veerste(r) veldhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veerste(r) veldhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veerste(r) veldhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Veerste(r) veldhuis u eveneens wel ontslaan.