Ontslag Veldhoven

Uw werkgever in Veldhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldhoven. Uw werkgever in Veldhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldhoven of met bevallingsverlof bent in Veldhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldhoven
 • Als u in Veldhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldhoven. Uitzonderingen in Veldhoven;
 • Als uw werkgever in Veldhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldhoven niet geschikt voor uw werk in Veldhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Veldhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Veldhoven u eveneens wel ontslaan.