Ontslag Veldhoek

Uw werkgever in Veldhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldhoek. Uw werkgever in Veldhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldhoek of met bevallingsverlof bent in Veldhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldhoek
 • Als u in Veldhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldhoek. Uitzonderingen in Veldhoek;
 • Als uw werkgever in Veldhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldhoek niet geschikt voor uw werk in Veldhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Veldhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Veldhoek u eveneens wel ontslaan.