Ontslag Velden

Uw werkgever in Velden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velden. Uw werkgever in Velden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velden of met bevallingsverlof bent in Velden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velden
 • Als u in Velden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velden wilt opnemen;
 • Omdat u in Velden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velden. Uitzonderingen in Velden;
 • Als uw werkgever in Velden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velden niet geschikt voor uw werk in Velden of
 • u functioneert niet voldoende in Velden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velden verblijft, dan mag uw werkgever in Velden u eveneens wel ontslaan.