Ontslag Velddriel

Uw werkgever in Velddriel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velddriel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velddriel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velddriel. Uw werkgever in Velddriel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velddriel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velddriel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velddriel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velddriel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velddriel of met bevallingsverlof bent in Velddriel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velddriel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velddriel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velddriel
 • Als u in Velddriel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velddriel wilt opnemen;
 • Omdat u in Velddriel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velddriel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velddriel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velddriel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velddriel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velddriel. Uitzonderingen in Velddriel;
 • Als uw werkgever in Velddriel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velddriel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velddriel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velddriel niet geschikt voor uw werk in Velddriel of
 • u functioneert niet voldoende in Velddriel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velddriel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velddriel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velddriel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velddriel verblijft, dan mag uw werkgever in Velddriel u eveneens wel ontslaan.