Ontslag Velddijk

Uw werkgever in Velddijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Velddijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Velddijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Velddijk. Uw werkgever in Velddijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Velddijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Velddijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Velddijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Velddijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Velddijk of met bevallingsverlof bent in Velddijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Velddijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Velddijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Velddijk
 • Als u in Velddijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Velddijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Velddijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Velddijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Velddijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Velddijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Velddijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Velddijk. Uitzonderingen in Velddijk;
 • Als uw werkgever in Velddijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Velddijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Velddijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Velddijk niet geschikt voor uw werk in Velddijk of
 • u functioneert niet voldoende in Velddijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Velddijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Velddijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Velddijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Velddijk verblijft, dan mag uw werkgever in Velddijk u eveneens wel ontslaan.