Ontslag Veldbraak

Uw werkgever in Veldbraak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veldbraak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veldbraak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veldbraak. Uw werkgever in Veldbraak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veldbraak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veldbraak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veldbraak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veldbraak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veldbraak of met bevallingsverlof bent in Veldbraak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veldbraak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veldbraak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veldbraak
 • Als u in Veldbraak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veldbraak wilt opnemen;
 • Omdat u in Veldbraak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veldbraak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veldbraak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veldbraak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veldbraak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veldbraak. Uitzonderingen in Veldbraak;
 • Als uw werkgever in Veldbraak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veldbraak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veldbraak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veldbraak niet geschikt voor uw werk in Veldbraak of
 • u functioneert niet voldoende in Veldbraak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veldbraak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veldbraak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veldbraak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veldbraak verblijft, dan mag uw werkgever in Veldbraak u eveneens wel ontslaan.