Ontslag Veghel

Uw werkgever in Veghel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veghel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veghel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veghel. Uw werkgever in Veghel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veghel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veghel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veghel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veghel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veghel of met bevallingsverlof bent in Veghel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veghel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veghel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veghel
 • Als u in Veghel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veghel wilt opnemen;
 • Omdat u in Veghel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veghel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veghel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veghel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veghel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veghel. Uitzonderingen in Veghel;
 • Als uw werkgever in Veghel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veghel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veghel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veghel niet geschikt voor uw werk in Veghel of
 • u functioneert niet voldoende in Veghel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veghel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veghel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veghel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veghel verblijft, dan mag uw werkgever in Veghel u eveneens wel ontslaan.