Ontslag Vegelinsoord /vegelinsoard

Uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vegelinsoord /vegelinsoard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vegelinsoord /vegelinsoard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vegelinsoord /vegelinsoard. Uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vegelinsoord /vegelinsoard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vegelinsoord /vegelinsoard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vegelinsoord /vegelinsoard of met bevallingsverlof bent in Vegelinsoord /vegelinsoard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vegelinsoord /vegelinsoard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vegelinsoord /vegelinsoard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vegelinsoord /vegelinsoard
 • Als u in Vegelinsoord /vegelinsoard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vegelinsoord /vegelinsoard wilt opnemen;
 • Omdat u in Vegelinsoord /vegelinsoard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vegelinsoord /vegelinsoard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vegelinsoord /vegelinsoard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vegelinsoord /vegelinsoard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vegelinsoord /vegelinsoard. Uitzonderingen in Vegelinsoord /vegelinsoard;
 • Als uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vegelinsoord /vegelinsoard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard niet geschikt voor uw werk in Vegelinsoord /vegelinsoard of
 • u functioneert niet voldoende in Vegelinsoord /vegelinsoard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vegelinsoord /vegelinsoard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vegelinsoord /vegelinsoard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vegelinsoord /vegelinsoard verblijft, dan mag uw werkgever in Vegelinsoord /vegelinsoard u eveneens wel ontslaan.