Ontslag Veessen

Uw werkgever in Veessen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veessen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veessen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veessen. Uw werkgever in Veessen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veessen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veessen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veessen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veessen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veessen of met bevallingsverlof bent in Veessen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veessen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veessen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veessen
 • Als u in Veessen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veessen wilt opnemen;
 • Omdat u in Veessen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veessen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veessen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veessen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veessen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veessen. Uitzonderingen in Veessen;
 • Als uw werkgever in Veessen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veessen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veessen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veessen niet geschikt voor uw werk in Veessen of
 • u functioneert niet voldoende in Veessen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veessen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veessen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veessen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veessen verblijft, dan mag uw werkgever in Veessen u eveneens wel ontslaan.