Ontslag Veere

Uw werkgever in Veere mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veere zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veere

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veere. Uw werkgever in Veere mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veere arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veere niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veere te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veere u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veere of met bevallingsverlof bent in Veere.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veere kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veere die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veere
 • Als u in Veere lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veere wilt opnemen;
 • Omdat u in Veere lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veere lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veere wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veere op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veere

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veere. Uitzonderingen in Veere;
 • Als uw werkgever in Veere bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veere aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veere gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veere niet geschikt voor uw werk in Veere of
 • u functioneert niet voldoende in Veere.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veere

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veere niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veere of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veere verblijft, dan mag uw werkgever in Veere u eveneens wel ontslaan.