Ontslag Veenoord

Uw werkgever in Veenoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenoord. Uw werkgever in Veenoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenoord of met bevallingsverlof bent in Veenoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenoord
 • Als u in Veenoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenoord. Uitzonderingen in Veenoord;
 • Als uw werkgever in Veenoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenoord niet geschikt voor uw werk in Veenoord of
 • u functioneert niet voldoende in Veenoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenoord verblijft, dan mag uw werkgever in Veenoord u eveneens wel ontslaan.