Ontslag Veenklooster /feankleaster

Uw werkgever in Veenklooster /feankleaster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenklooster /feankleaster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenklooster /feankleaster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenklooster /feankleaster. Uw werkgever in Veenklooster /feankleaster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenklooster /feankleaster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenklooster /feankleaster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenklooster /feankleaster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenklooster /feankleaster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenklooster /feankleaster of met bevallingsverlof bent in Veenklooster /feankleaster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenklooster /feankleaster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenklooster /feankleaster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenklooster /feankleaster
 • Als u in Veenklooster /feankleaster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenklooster /feankleaster wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenklooster /feankleaster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenklooster /feankleaster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenklooster /feankleaster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenklooster /feankleaster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenklooster /feankleaster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenklooster /feankleaster. Uitzonderingen in Veenklooster /feankleaster;
 • Als uw werkgever in Veenklooster /feankleaster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenklooster /feankleaster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenklooster /feankleaster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenklooster /feankleaster niet geschikt voor uw werk in Veenklooster /feankleaster of
 • u functioneert niet voldoende in Veenklooster /feankleaster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenklooster /feankleaster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenklooster /feankleaster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenklooster /feankleaster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenklooster /feankleaster verblijft, dan mag uw werkgever in Veenklooster /feankleaster u eveneens wel ontslaan.