Ontslag Veenhuizerveld

Uw werkgever in Veenhuizerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenhuizerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenhuizerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenhuizerveld. Uw werkgever in Veenhuizerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenhuizerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenhuizerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenhuizerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenhuizerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenhuizerveld of met bevallingsverlof bent in Veenhuizerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenhuizerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenhuizerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenhuizerveld
 • Als u in Veenhuizerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenhuizerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenhuizerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenhuizerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenhuizerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenhuizerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenhuizerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenhuizerveld. Uitzonderingen in Veenhuizerveld;
 • Als uw werkgever in Veenhuizerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenhuizerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenhuizerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenhuizerveld niet geschikt voor uw werk in Veenhuizerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Veenhuizerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenhuizerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenhuizerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenhuizerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenhuizerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Veenhuizerveld u eveneens wel ontslaan.