Ontslag Veenhuizen

Uw werkgever in Veenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenhuizen. Uw werkgever in Veenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenhuizen of met bevallingsverlof bent in Veenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenhuizen
 • Als u in Veenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenhuizen. Uitzonderingen in Veenhuizen;
 • Als uw werkgever in Veenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenhuizen niet geschikt voor uw werk in Veenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Veenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Veenhuizen u eveneens wel ontslaan.