Ontslag Veenhof

Uw werkgever in Veenhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenhof. Uw werkgever in Veenhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenhof of met bevallingsverlof bent in Veenhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenhof
 • Als u in Veenhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenhof. Uitzonderingen in Veenhof;
 • Als uw werkgever in Veenhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenhof niet geschikt voor uw werk in Veenhof of
 • u functioneert niet voldoende in Veenhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenhof verblijft, dan mag uw werkgever in Veenhof u eveneens wel ontslaan.