Ontslag Veenendaal

Uw werkgever in Veenendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veenendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veenendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veenendaal. Uw werkgever in Veenendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veenendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veenendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veenendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veenendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veenendaal of met bevallingsverlof bent in Veenendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veenendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veenendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veenendaal
 • Als u in Veenendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veenendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Veenendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veenendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veenendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veenendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veenendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veenendaal. Uitzonderingen in Veenendaal;
 • Als uw werkgever in Veenendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veenendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veenendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veenendaal niet geschikt voor uw werk in Veenendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Veenendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veenendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veenendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veenendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veenendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Veenendaal u eveneens wel ontslaan.