Ontslag Veendijk

Uw werkgever in Veendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veendijk. Uw werkgever in Veendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veendijk of met bevallingsverlof bent in Veendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veendijk
 • Als u in Veendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Veendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veendijk. Uitzonderingen in Veendijk;
 • Als uw werkgever in Veendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veendijk niet geschikt voor uw werk in Veendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Veendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Veendijk u eveneens wel ontslaan.