Ontslag Veendam

Uw werkgever in Veendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veendam. Uw werkgever in Veendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veendam of met bevallingsverlof bent in Veendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veendam
 • Als u in Veendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Veendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veendam. Uitzonderingen in Veendam;
 • Als uw werkgever in Veendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veendam niet geschikt voor uw werk in Veendam of
 • u functioneert niet voldoende in Veendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veendam verblijft, dan mag uw werkgever in Veendam u eveneens wel ontslaan.