Ontslag Veelerveen

Uw werkgever in Veelerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veelerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veelerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veelerveen. Uw werkgever in Veelerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veelerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veelerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veelerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veelerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veelerveen of met bevallingsverlof bent in Veelerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veelerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veelerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veelerveen
 • Als u in Veelerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veelerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Veelerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veelerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veelerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veelerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veelerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veelerveen. Uitzonderingen in Veelerveen;
 • Als uw werkgever in Veelerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veelerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veelerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veelerveen niet geschikt voor uw werk in Veelerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Veelerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veelerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veelerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veelerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veelerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Veelerveen u eveneens wel ontslaan.