Ontslag Veele

Uw werkgever in Veele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veele. Uw werkgever in Veele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veele of met bevallingsverlof bent in Veele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veele
 • Als u in Veele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veele wilt opnemen;
 • Omdat u in Veele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veele. Uitzonderingen in Veele;
 • Als uw werkgever in Veele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veele niet geschikt voor uw werk in Veele of
 • u functioneert niet voldoende in Veele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veele verblijft, dan mag uw werkgever in Veele u eveneens wel ontslaan.