Ontslag Veecaten

Uw werkgever in Veecaten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Veecaten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Veecaten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Veecaten. Uw werkgever in Veecaten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Veecaten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Veecaten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Veecaten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Veecaten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Veecaten of met bevallingsverlof bent in Veecaten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Veecaten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Veecaten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Veecaten
 • Als u in Veecaten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Veecaten wilt opnemen;
 • Omdat u in Veecaten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Veecaten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Veecaten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Veecaten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Veecaten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Veecaten. Uitzonderingen in Veecaten;
 • Als uw werkgever in Veecaten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Veecaten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Veecaten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Veecaten niet geschikt voor uw werk in Veecaten of
 • u functioneert niet voldoende in Veecaten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Veecaten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Veecaten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Veecaten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Veecaten verblijft, dan mag uw werkgever in Veecaten u eveneens wel ontslaan.