Ontslag Vechten

Uw werkgever in Vechten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vechten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vechten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vechten. Uw werkgever in Vechten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vechten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vechten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vechten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vechten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vechten of met bevallingsverlof bent in Vechten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vechten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vechten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vechten
 • Als u in Vechten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vechten wilt opnemen;
 • Omdat u in Vechten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vechten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vechten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vechten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vechten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vechten. Uitzonderingen in Vechten;
 • Als uw werkgever in Vechten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vechten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vechten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vechten niet geschikt voor uw werk in Vechten of
 • u functioneert niet voldoende in Vechten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vechten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vechten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vechten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vechten verblijft, dan mag uw werkgever in Vechten u eveneens wel ontslaan.