Ontslag Vebenabos

Uw werkgever in Vebenabos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vebenabos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vebenabos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vebenabos. Uw werkgever in Vebenabos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vebenabos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vebenabos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vebenabos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vebenabos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vebenabos of met bevallingsverlof bent in Vebenabos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vebenabos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vebenabos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vebenabos
 • Als u in Vebenabos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vebenabos wilt opnemen;
 • Omdat u in Vebenabos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vebenabos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vebenabos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vebenabos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vebenabos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vebenabos. Uitzonderingen in Vebenabos;
 • Als uw werkgever in Vebenabos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vebenabos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vebenabos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vebenabos niet geschikt voor uw werk in Vebenabos of
 • u functioneert niet voldoende in Vebenabos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vebenabos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vebenabos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vebenabos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vebenabos verblijft, dan mag uw werkgever in Vebenabos u eveneens wel ontslaan.