Ontslag Vasse

Uw werkgever in Vasse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vasse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vasse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vasse. Uw werkgever in Vasse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vasse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vasse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vasse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vasse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vasse of met bevallingsverlof bent in Vasse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vasse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vasse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vasse
 • Als u in Vasse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vasse wilt opnemen;
 • Omdat u in Vasse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vasse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vasse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vasse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vasse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vasse. Uitzonderingen in Vasse;
 • Als uw werkgever in Vasse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vasse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vasse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vasse niet geschikt voor uw werk in Vasse of
 • u functioneert niet voldoende in Vasse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vasse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vasse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vasse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vasse verblijft, dan mag uw werkgever in Vasse u eveneens wel ontslaan.