Ontslag Varsseveld

Uw werkgever in Varsseveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Varsseveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Varsseveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Varsseveld. Uw werkgever in Varsseveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Varsseveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Varsseveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Varsseveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Varsseveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Varsseveld of met bevallingsverlof bent in Varsseveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Varsseveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Varsseveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Varsseveld
 • Als u in Varsseveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Varsseveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Varsseveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Varsseveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Varsseveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Varsseveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Varsseveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Varsseveld. Uitzonderingen in Varsseveld;
 • Als uw werkgever in Varsseveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Varsseveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Varsseveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Varsseveld niet geschikt voor uw werk in Varsseveld of
 • u functioneert niet voldoende in Varsseveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Varsseveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Varsseveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Varsseveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Varsseveld verblijft, dan mag uw werkgever in Varsseveld u eveneens wel ontslaan.