Ontslag Varsselder

Uw werkgever in Varsselder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Varsselder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Varsselder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Varsselder. Uw werkgever in Varsselder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Varsselder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Varsselder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Varsselder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Varsselder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Varsselder of met bevallingsverlof bent in Varsselder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Varsselder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Varsselder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Varsselder
 • Als u in Varsselder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Varsselder wilt opnemen;
 • Omdat u in Varsselder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Varsselder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Varsselder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Varsselder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Varsselder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Varsselder. Uitzonderingen in Varsselder;
 • Als uw werkgever in Varsselder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Varsselder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Varsselder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Varsselder niet geschikt voor uw werk in Varsselder of
 • u functioneert niet voldoende in Varsselder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Varsselder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Varsselder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Varsselder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Varsselder verblijft, dan mag uw werkgever in Varsselder u eveneens wel ontslaan.