Ontslag Varssel

Uw werkgever in Varssel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Varssel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Varssel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Varssel. Uw werkgever in Varssel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Varssel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Varssel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Varssel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Varssel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Varssel of met bevallingsverlof bent in Varssel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Varssel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Varssel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Varssel
 • Als u in Varssel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Varssel wilt opnemen;
 • Omdat u in Varssel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Varssel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Varssel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Varssel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Varssel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Varssel. Uitzonderingen in Varssel;
 • Als uw werkgever in Varssel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Varssel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Varssel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Varssel niet geschikt voor uw werk in Varssel of
 • u functioneert niet voldoende in Varssel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Varssel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Varssel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Varssel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Varssel verblijft, dan mag uw werkgever in Varssel u eveneens wel ontslaan.