Ontslag Varsen

Uw werkgever in Varsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Varsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Varsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Varsen. Uw werkgever in Varsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Varsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Varsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Varsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Varsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Varsen of met bevallingsverlof bent in Varsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Varsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Varsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Varsen
 • Als u in Varsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Varsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Varsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Varsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Varsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Varsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Varsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Varsen. Uitzonderingen in Varsen;
 • Als uw werkgever in Varsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Varsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Varsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Varsen niet geschikt voor uw werk in Varsen of
 • u functioneert niet voldoende in Varsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Varsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Varsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Varsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Varsen verblijft, dan mag uw werkgever in Varsen u eveneens wel ontslaan.