Ontslag Varik

Uw werkgever in Varik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Varik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Varik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Varik. Uw werkgever in Varik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Varik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Varik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Varik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Varik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Varik of met bevallingsverlof bent in Varik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Varik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Varik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Varik
 • Als u in Varik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Varik wilt opnemen;
 • Omdat u in Varik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Varik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Varik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Varik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Varik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Varik. Uitzonderingen in Varik;
 • Als uw werkgever in Varik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Varik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Varik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Varik niet geschikt voor uw werk in Varik of
 • u functioneert niet voldoende in Varik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Varik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Varik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Varik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Varik verblijft, dan mag uw werkgever in Varik u eveneens wel ontslaan.