Ontslag Van ewijcksluis

Uw werkgever in Van ewijcksluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Van ewijcksluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Van ewijcksluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Van ewijcksluis. Uw werkgever in Van ewijcksluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Van ewijcksluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Van ewijcksluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Van ewijcksluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Van ewijcksluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Van ewijcksluis of met bevallingsverlof bent in Van ewijcksluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Van ewijcksluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Van ewijcksluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Van ewijcksluis
 • Als u in Van ewijcksluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Van ewijcksluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Van ewijcksluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Van ewijcksluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Van ewijcksluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Van ewijcksluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Van ewijcksluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Van ewijcksluis. Uitzonderingen in Van ewijcksluis;
 • Als uw werkgever in Van ewijcksluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Van ewijcksluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Van ewijcksluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Van ewijcksluis niet geschikt voor uw werk in Van ewijcksluis of
 • u functioneert niet voldoende in Van ewijcksluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Van ewijcksluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Van ewijcksluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Van ewijcksluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Van ewijcksluis verblijft, dan mag uw werkgever in Van ewijcksluis u eveneens wel ontslaan.