Ontslag Valthermussel

Uw werkgever in Valthermussel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valthermussel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valthermussel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valthermussel. Uw werkgever in Valthermussel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valthermussel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valthermussel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valthermussel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valthermussel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valthermussel of met bevallingsverlof bent in Valthermussel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valthermussel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valthermussel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valthermussel
 • Als u in Valthermussel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valthermussel wilt opnemen;
 • Omdat u in Valthermussel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valthermussel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valthermussel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valthermussel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valthermussel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valthermussel. Uitzonderingen in Valthermussel;
 • Als uw werkgever in Valthermussel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valthermussel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valthermussel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valthermussel niet geschikt voor uw werk in Valthermussel of
 • u functioneert niet voldoende in Valthermussel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valthermussel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valthermussel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valthermussel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valthermussel verblijft, dan mag uw werkgever in Valthermussel u eveneens wel ontslaan.