Ontslag Valtherblokken

Uw werkgever in Valtherblokken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valtherblokken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valtherblokken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valtherblokken. Uw werkgever in Valtherblokken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valtherblokken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valtherblokken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valtherblokken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valtherblokken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valtherblokken of met bevallingsverlof bent in Valtherblokken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valtherblokken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valtherblokken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valtherblokken
 • Als u in Valtherblokken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valtherblokken wilt opnemen;
 • Omdat u in Valtherblokken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valtherblokken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valtherblokken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valtherblokken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valtherblokken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valtherblokken. Uitzonderingen in Valtherblokken;
 • Als uw werkgever in Valtherblokken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valtherblokken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valtherblokken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valtherblokken niet geschikt voor uw werk in Valtherblokken of
 • u functioneert niet voldoende in Valtherblokken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valtherblokken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valtherblokken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valtherblokken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valtherblokken verblijft, dan mag uw werkgever in Valtherblokken u eveneens wel ontslaan.