Ontslag Valkenswaard

Uw werkgever in Valkenswaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valkenswaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valkenswaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valkenswaard. Uw werkgever in Valkenswaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valkenswaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valkenswaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valkenswaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valkenswaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valkenswaard of met bevallingsverlof bent in Valkenswaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valkenswaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valkenswaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valkenswaard
 • Als u in Valkenswaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valkenswaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Valkenswaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valkenswaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valkenswaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valkenswaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valkenswaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valkenswaard. Uitzonderingen in Valkenswaard;
 • Als uw werkgever in Valkenswaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valkenswaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valkenswaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valkenswaard niet geschikt voor uw werk in Valkenswaard of
 • u functioneert niet voldoende in Valkenswaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valkenswaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valkenswaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valkenswaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valkenswaard verblijft, dan mag uw werkgever in Valkenswaard u eveneens wel ontslaan.