Ontslag Valkenheide

Uw werkgever in Valkenheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valkenheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valkenheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valkenheide. Uw werkgever in Valkenheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valkenheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valkenheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valkenheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valkenheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valkenheide of met bevallingsverlof bent in Valkenheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valkenheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valkenheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valkenheide
 • Als u in Valkenheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valkenheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Valkenheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valkenheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valkenheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valkenheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valkenheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valkenheide. Uitzonderingen in Valkenheide;
 • Als uw werkgever in Valkenheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valkenheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valkenheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valkenheide niet geschikt voor uw werk in Valkenheide of
 • u functioneert niet voldoende in Valkenheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valkenheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valkenheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valkenheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valkenheide verblijft, dan mag uw werkgever in Valkenheide u eveneens wel ontslaan.