Ontslag Valenberg

Uw werkgever in Valenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valenberg. Uw werkgever in Valenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valenberg of met bevallingsverlof bent in Valenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valenberg
 • Als u in Valenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Valenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valenberg. Uitzonderingen in Valenberg;
 • Als uw werkgever in Valenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valenberg niet geschikt voor uw werk in Valenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Valenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Valenberg u eveneens wel ontslaan.