Ontslag Valeiskreek

Uw werkgever in Valeiskreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valeiskreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valeiskreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valeiskreek. Uw werkgever in Valeiskreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valeiskreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valeiskreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valeiskreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valeiskreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valeiskreek of met bevallingsverlof bent in Valeiskreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valeiskreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valeiskreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valeiskreek
 • Als u in Valeiskreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valeiskreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Valeiskreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valeiskreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valeiskreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valeiskreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valeiskreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valeiskreek. Uitzonderingen in Valeiskreek;
 • Als uw werkgever in Valeiskreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valeiskreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valeiskreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valeiskreek niet geschikt voor uw werk in Valeiskreek of
 • u functioneert niet voldoende in Valeiskreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valeiskreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valeiskreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valeiskreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valeiskreek verblijft, dan mag uw werkgever in Valeiskreek u eveneens wel ontslaan.