Ontslag Valburg

Uw werkgever in Valburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Valburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Valburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Valburg. Uw werkgever in Valburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Valburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Valburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Valburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Valburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Valburg of met bevallingsverlof bent in Valburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Valburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Valburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Valburg
 • Als u in Valburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Valburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Valburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Valburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Valburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Valburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Valburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Valburg. Uitzonderingen in Valburg;
 • Als uw werkgever in Valburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Valburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Valburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Valburg niet geschikt voor uw werk in Valburg of
 • u functioneert niet voldoende in Valburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Valburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Valburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Valburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Valburg verblijft, dan mag uw werkgever in Valburg u eveneens wel ontslaan.