Ontslag Vaesrade

Uw werkgever in Vaesrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vaesrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vaesrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vaesrade. Uw werkgever in Vaesrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vaesrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vaesrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vaesrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vaesrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vaesrade of met bevallingsverlof bent in Vaesrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vaesrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vaesrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vaesrade
 • Als u in Vaesrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vaesrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Vaesrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vaesrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vaesrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vaesrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vaesrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vaesrade. Uitzonderingen in Vaesrade;
 • Als uw werkgever in Vaesrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vaesrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vaesrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vaesrade niet geschikt voor uw werk in Vaesrade of
 • u functioneert niet voldoende in Vaesrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vaesrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vaesrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vaesrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vaesrade verblijft, dan mag uw werkgever in Vaesrade u eveneens wel ontslaan.