Ontslag Vaassen

Uw werkgever in Vaassen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vaassen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vaassen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vaassen. Uw werkgever in Vaassen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vaassen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vaassen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vaassen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vaassen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vaassen of met bevallingsverlof bent in Vaassen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vaassen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vaassen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vaassen
 • Als u in Vaassen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vaassen wilt opnemen;
 • Omdat u in Vaassen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vaassen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vaassen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vaassen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vaassen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vaassen. Uitzonderingen in Vaassen;
 • Als uw werkgever in Vaassen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vaassen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vaassen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vaassen niet geschikt voor uw werk in Vaassen of
 • u functioneert niet voldoende in Vaassen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vaassen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vaassen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vaassen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vaassen verblijft, dan mag uw werkgever in Vaassen u eveneens wel ontslaan.