Ontslag Vaartwijk

Uw werkgever in Vaartwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vaartwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vaartwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vaartwijk. Uw werkgever in Vaartwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vaartwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vaartwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vaartwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vaartwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vaartwijk of met bevallingsverlof bent in Vaartwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vaartwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vaartwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vaartwijk
 • Als u in Vaartwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vaartwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Vaartwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vaartwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vaartwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vaartwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vaartwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vaartwijk. Uitzonderingen in Vaartwijk;
 • Als uw werkgever in Vaartwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vaartwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vaartwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vaartwijk niet geschikt voor uw werk in Vaartwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Vaartwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vaartwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vaartwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vaartwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vaartwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Vaartwijk u eveneens wel ontslaan.