Ontslag Vaars(ch)e hoef (?)

Uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vaars(ch)e hoef (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vaars(ch)e hoef (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vaars(ch)e hoef (?). Uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vaars(ch)e hoef (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vaars(ch)e hoef (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vaars(ch)e hoef (?) of met bevallingsverlof bent in Vaars(ch)e hoef (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vaars(ch)e hoef (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vaars(ch)e hoef (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vaars(ch)e hoef (?)
 • Als u in Vaars(ch)e hoef (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vaars(ch)e hoef (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Vaars(ch)e hoef (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vaars(ch)e hoef (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vaars(ch)e hoef (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vaars(ch)e hoef (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vaars(ch)e hoef (?). Uitzonderingen in Vaars(ch)e hoef (?);
 • Als uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vaars(ch)e hoef (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) niet geschikt voor uw werk in Vaars(ch)e hoef (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Vaars(ch)e hoef (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vaars(ch)e hoef (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vaars(ch)e hoef (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vaars(ch)e hoef (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Vaars(ch)e hoef (?) u eveneens wel ontslaan.