Ontslag Vaarle

Uw werkgever in Vaarle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Vaarle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Vaarle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Vaarle. Uw werkgever in Vaarle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Vaarle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Vaarle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Vaarle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Vaarle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Vaarle of met bevallingsverlof bent in Vaarle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Vaarle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Vaarle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Vaarle
 • Als u in Vaarle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Vaarle wilt opnemen;
 • Omdat u in Vaarle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Vaarle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Vaarle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Vaarle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Vaarle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Vaarle. Uitzonderingen in Vaarle;
 • Als uw werkgever in Vaarle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Vaarle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Vaarle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Vaarle niet geschikt voor uw werk in Vaarle of
 • u functioneert niet voldoende in Vaarle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Vaarle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Vaarle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Vaarle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Vaarle verblijft, dan mag uw werkgever in Vaarle u eveneens wel ontslaan.