Ontslag Utrecht

Uw werkgever in Utrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Utrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Utrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Utrecht. Uw werkgever in Utrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Utrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Utrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Utrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Utrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Utrecht of met bevallingsverlof bent in Utrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Utrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Utrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Utrecht
 • Als u in Utrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Utrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Utrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Utrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Utrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Utrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Utrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Utrecht. Uitzonderingen in Utrecht;
 • Als uw werkgever in Utrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Utrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Utrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Utrecht niet geschikt voor uw werk in Utrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Utrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Utrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Utrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Utrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Utrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Utrecht u eveneens wel ontslaan.