Ontslag Usselo

Uw werkgever in Usselo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Usselo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Usselo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Usselo. Uw werkgever in Usselo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Usselo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Usselo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Usselo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Usselo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Usselo of met bevallingsverlof bent in Usselo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Usselo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Usselo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Usselo
 • Als u in Usselo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Usselo wilt opnemen;
 • Omdat u in Usselo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Usselo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Usselo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Usselo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Usselo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Usselo. Uitzonderingen in Usselo;
 • Als uw werkgever in Usselo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Usselo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Usselo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Usselo niet geschikt voor uw werk in Usselo of
 • u functioneert niet voldoende in Usselo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Usselo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Usselo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Usselo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Usselo verblijft, dan mag uw werkgever in Usselo u eveneens wel ontslaan.