Ontslag Usquert

Uw werkgever in Usquert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Usquert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Usquert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Usquert. Uw werkgever in Usquert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Usquert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Usquert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Usquert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Usquert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Usquert of met bevallingsverlof bent in Usquert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Usquert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Usquert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Usquert
 • Als u in Usquert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Usquert wilt opnemen;
 • Omdat u in Usquert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Usquert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Usquert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Usquert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Usquert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Usquert. Uitzonderingen in Usquert;
 • Als uw werkgever in Usquert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Usquert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Usquert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Usquert niet geschikt voor uw werk in Usquert of
 • u functioneert niet voldoende in Usquert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Usquert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Usquert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Usquert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Usquert verblijft, dan mag uw werkgever in Usquert u eveneens wel ontslaan.