Ontslag “ursem gem. s”

Uw werkgever in “ursem gem. s” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “ursem gem. s” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “ursem gem. s”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “ursem gem. s”. Uw werkgever in “ursem gem. s” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “ursem gem. s” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “ursem gem. s” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “ursem gem. s” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “ursem gem. s” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “ursem gem. s” of met bevallingsverlof bent in “ursem gem. s”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “ursem gem. s” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “ursem gem. s” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “ursem gem. s”
 • Als u in “ursem gem. s” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “ursem gem. s” wilt opnemen;
 • Omdat u in “ursem gem. s” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “ursem gem. s” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “ursem gem. s” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “ursem gem. s” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “ursem gem. s”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “ursem gem. s”. Uitzonderingen in “ursem gem. s”;
 • Als uw werkgever in “ursem gem. s” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “ursem gem. s” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “ursem gem. s” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “ursem gem. s” niet geschikt voor uw werk in “ursem gem. s” of
 • u functioneert niet voldoende in “ursem gem. s”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “ursem gem. s”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “ursem gem. s” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “ursem gem. s” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “ursem gem. s” verblijft, dan mag uw werkgever in “ursem gem. s” u eveneens wel ontslaan.