Ontslag Ursem

Uw werkgever in Ursem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ursem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ursem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ursem. Uw werkgever in Ursem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ursem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ursem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ursem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ursem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ursem of met bevallingsverlof bent in Ursem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ursem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ursem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ursem
 • Als u in Ursem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ursem wilt opnemen;
 • Omdat u in Ursem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ursem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ursem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ursem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ursem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ursem. Uitzonderingen in Ursem;
 • Als uw werkgever in Ursem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ursem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ursem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ursem niet geschikt voor uw werk in Ursem of
 • u functioneert niet voldoende in Ursem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ursem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ursem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ursem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ursem verblijft, dan mag uw werkgever in Ursem u eveneens wel ontslaan.