Ontslag Urmond

Uw werkgever in Urmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Urmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Urmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Urmond. Uw werkgever in Urmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Urmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Urmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Urmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Urmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Urmond of met bevallingsverlof bent in Urmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Urmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Urmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Urmond
 • Als u in Urmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Urmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Urmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Urmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Urmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Urmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Urmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Urmond. Uitzonderingen in Urmond;
 • Als uw werkgever in Urmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Urmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Urmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Urmond niet geschikt voor uw werk in Urmond of
 • u functioneert niet voldoende in Urmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Urmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Urmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Urmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Urmond verblijft, dan mag uw werkgever in Urmond u eveneens wel ontslaan.